Thế giới


Tổng thống Biden sẽ giải "bài toán" Triều Tiên như thế nào?
  • 21:25
  • |
  • 02-05-2021
Giới chuyên gia kỳ vọng rằng ông Biden sẽ không từ bỏ mục tiêu "phi hạt nhân hóa hoàn toàn," nỗ lực thu hẹp mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên đồng thời có chính sách đối ngoại hiệu quả hơn.

Đề xuất