Thế giới


Tổng thống Macron cần 'France 2030' để bảo vệ niềm tin chiến thắng
  • 16:45
  • |
  • 22-10-2021
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn tuyên bố với người dân rằng đến năm 2030, nước Pháp thực sự có kế hoạch để trở thành quốc gia đi trước một bước về công nghệ xanh và bền vững.

Đề xuất