Kinh tế - Công nghệ


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang bị cô lập ở châu Âu?
  • 15:53
  • |
  • 09-07-2018
Ưu tiên của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là định hình lại Khu vực đồng euro, tuy nhiên những kế hoạch của ông Macron có thể dẫn tới nguy cơ bị cô lập ở châu Âu, từ đó làm ông bị suy yếu ở Pháp.

Đề xuất