Văn hóa - Thể thao


Tổng thống Trump được lợi gì khi "tuyên chiến” với mạng xã hội?
  • 09:11
  • |
  • 02-06-2020
Nếu được thực thi, sắc lệnh tước quyền miễn trừ pháp lý của công ty mạng xã hội sẽ coi nền tảng trên mạng Internet là “nhà xuất bản” chịu trách nhiệm pháp lý cho các nội dung mà người dùng đăng tải.

Đề xuất