Kinh tế - Công nghệ


Trăn trở của châu Phi về sáng kiến 'Vành đai và Con đường'
  • 18:03
  • |
  • 18-12-2018
Trung tâm Phát triển toàn cầu (CGD) kết luận rằng Sáng kiến Vành đai và Con đường có thể khiến ít nhất 8 nước châu Phi và châu Á bị ảnh hưởng xấu bởi các khoản nợ không bền vững từ Trung Quốc.

Đề xuất