Thế giới


Trận Waterloo của Thủ tướng Anh Johnson trong cuộc chiến Brexit
  • 12:54
  • |
  • 31-10-2019
Vấn đề Brexit đã kích hoạt một cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng gia tăng ở một đất nước mà ông Johnson đang "đấu" với Hạ viện về đề nghị bầu cử sớm.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018