Thế giới


Tranh cãi về chính sách hạn chế nhập cư mới của Australia
  • 11:20
  • |
  • 27-03-2019
Australia sẽ giới hạn số lượng trần nhập cư ở mức 160.000 người trong vòng 4 năm tới và dự kiến cấp 23.000 thị thực mới cho người lao động có kỹ năng thường trú 3 năm tại các vùng xa trung tâm.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018