Thế giới


Tránh một cuộc chiến tranh lạnh và một hành tinh nóng
  • 10:29
  • |
  • 22-09-2020
Mối nguy hiểm trước mắt và “kẻ thù” trực tiếp nhất mà Mỹ và Trung Quốc đang phải đối mặt là thách thức chung trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Đề xuất