Thế giới


Trật tự kinh tế và chính trị quốc tế mới sau Hội nghị thượng đỉnh G7
  • 16:03
  • |
  • 02-07-2021
Theo OECD, Trung Quốc sẽ đóng góp khoảng 1/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau dịch bệnh nên sẽ có vai trò và quyền phát ngôn lớn hơn trên vũ đài chính trị và kinh tế quốc tế.

Đề xuất