Thế giới


Triển vọng hợp tác Mỹ-ASEAN trong phát triển cơ sở hạ tầng
  • 08:09
  • |
  • 06-12-2018
Chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Mỹ sẽ bao gồm các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư tư nhân và cơ sở hạ tầng của Washington trên khắp khu vực ASEAN.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018