Kinh tế - Công nghệ


Triển vọng lãi suất cơ bản ở mức thấp trong dài hạn
  • 11:13
  • |
  • 29-09-2020
Các nhà đầu tư kỳ vọng BoE sẽ vượt qua sự lưỡng lự trước đây trong việc sử dụng tùy chọn tỷ giá âm nếu nền kinh tế quốc gia tiếp tục xấu đi trong năm 2021.

Đề xuất