Kinh tế - Công nghệ


Triết lý đầu tư và 12 năm 'chinh chiến' nước ngoài của Viettel
  • 09:21
  • |
  • 20-08-2018
Tại các thị trường, Viettel đều chọn phương án đầu tư trước rồi mới kinh doanh, mạng lưới rộng khắp lãnh thổ cả ở vùng sâu, vùng xa, giá thấp hơn, phổ cập dịch vụ cho mọi người dân với chất lượng cao.

Đề xuất