Thế giới


Trở lại Hiệp định Paris 2015: Thách thức với nước Mỹ và ông Biden
  • 12:03
  • |
  • 21-11-2020
Dù ông Joe Biden có thể đưa nước Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Paris 2015 chỉ bằng một chữ ký, thì cũng không giúp giảm ngay được lượng khí thải nhà kính của nước Mỹ.

Đề xuất