Thế giới


Trung Đông bước vào giai đoạn hậu chia rẽ giáo phái?
  • 16:26
  • |
  • 12-11-2019
Nếu phong trào biểu tình ở Liban và Iraq lật đổ được các ban lãnh đạo truyền thống dựa trên giáo phái thì nước bên ngoài bị thua thiệt nhiều nhất sẽ là Iran.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018