Thế giới


Trung gian Na Uy - Bước tiến mới để giải quyết khủng hoảng Venezuela
  • 08:06
  • |
  • 21-05-2019
Nỗ lực làm trung gian đàm phán của Na Uy diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đã biến thành bạo lực trên đường phố khi phe đối lập kêu gọi một cuộc nổi dậy quân sự ngày 30/4 nhưng thất bại.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018