Kinh tế - Công nghệ


Trung-Mỹ chuẩn bị công bố thỏa thuận hợp tác thương mại?
  • 08:03
  • |
  • 04-03-2019
Văn bản thỏa thuận này rất quan trọng, mang dấu ấn cạnh tranh giữa hai bên, trên thực tế chính là sự định nghĩa lại về quan hệ thương mại Trung-Mỹ trong thời kỳ mới.

Đề xuất