Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc-Australia bước vào cuộc chiến thương mại 2.0?
  • 14:23
  • |
  • 10-07-2020
Hơn một tháng kể từ khi Trung Quốc khởi xướng tranh chấp thương mại với Australia, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn vẫn không đáp lại bất kỳ cuộc gọi nào từ người đồng cấp Australia.

Đề xuất