Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc bán nợ cơ sở hạ tầng, châu Phi có bị nhiều ảnh hưởng?
  • 08:04
  • |
  • 12-11-2018
Tập đoàn Thế chấp Hongkong (HKMC), một trong những công ty bảo hiểm thế chấp hàng đầu của Trung Quốc, đã đề xuất kế hoạch mua nợ cơ sở hạ tầng của châu Phi từ các khoản vay Trung Quốc.

Đề xuất