Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc bước vào thời đại lấy “thịnh vượng chung” làm trung tâm
  • 16:35
  • |
  • 10-10-2021
Kể từ đầu năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã liên tiếp chấn chỉnh nền kinh tế dựa trên nền tảng Internet, ngành bất động sản và ngành giải trí để ngăn chặn tình trạng phát triển một cách hỗn loạn.

Đề xuất