Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc cần làm gì để hiện thực hóa tham vọng tại châu Phi?
  • 08:26
  • |
  • 17-10-2018
Rõ ràng, sự nổi lên của Trung Quốc ở vị trí nền kinh tế thứ hai thế giới - đặc biệt là vai trò của cường quốc châu Á này ở châu Phi - đang làm lung lay trật tự thế giới vốn có.

Đề xuất