Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc có đang tự làm khó mình trong cuộc đua công nghệ với Mỹ?
  • 16:12
  • |
  • 23-07-2021
Đề xuất về bảo mật đối những công ty công nghệ có hơn 1 triệu người dùng trước khi niêm yết ở nước ngoài có thể ngăn cản khả năng tiếp cận vốn nước ngoài của các công ty công nghệ Trung Quốc.

Đề xuất