Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc có 'sốt ruột' trong đàm phán thương mại với Mỹ?
  • 16:05
  • |
  • 25-07-2019
Gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức 3 hội nghị, được cho là nhằm tạo bước đệm cho đàm phán thương mại với Mỹ, nhưng cũng thể hiện rõ việc sẵn sàng ứng phó với mọi khả năng xảy ra.

Đề xuất