Thế giới


Trung Quốc có thể thách thức vai trò của Mỹ ở Trung Đông?
  • 15:59
  • |
  • 23-07-2021
Thông qua các sáng kiến BRI, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia Trung Đông, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng, mạng viễn thông 5G…

Đề xuất