Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc đang phát triển quá mức các đặc khu kinh tế?
  • 09:03
  • |
  • 05-11-2020
Với hơn 2.000 khu vực kinh tế quy mô khác nhau như vậy trên khắp đất nước, Trung Quốc cho đến nay là quốc gia có nhiều đặc khu hoạt động kinh tế hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Đề xuất