Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc điều chỉnh chiến lược sản xuất và chính sách lao động
  • 15:53
  • |
  • 19-08-2020
Dòng dân cư đổ về nông thôn, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã tạo ra một cơ hội bất ngờ cho Trung Quốc để tập trung vào việc phát triển và tạo việc làm tại khu vực nông thôn.

Đề xuất