Trung Quốc giành thế thượng phong trước Mỹ trong cuộc chiến công nghệ
  • 11:29
  • |
  • 22-10-2020
Đại dịch toàn cầu đang tạo nhiều cơ hội mới cho các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực chăm sóc y tế kỹ thuật số ngày càng phát triển nhanh chóng.

Đề xuất


Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019