Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc 'lạc điệu' trong tài trợ các dự án nhiệt điện tại châu Phi
  • 15:28
  • |
  • 19-05-2020
Việc bơm tiền vào nhiệt điện than chỉ nhấn mạnh sự cô lập ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc tài trợ các nhà máy - vốn đang bị quy kết tạo ra một lượng lớn khí nhà kính và các chất ô nhiễm này.

Đề xuất