Thế giới


Trung Quốc muốn hòa hoãn với Mỹ để phát triển công nghệ độc lập?
  • 15:46
  • |
  • 23-09-2019
Chính phủ Trung Quốc dường như nhận ra rằng bị phụ thuộc vào Mỹ về công nghệ nhiều hơn suy nghĩ ban đầu, và Bắc Kinh cần 5 năm để xây dựng sự độc lập khỏi công nghệ Mỹ.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018