Thế giới


Trung Quốc: Nhân tố cạnh tranh, đối thủ hay kẻ thù?
  • 16:01
  • |
  • 07-08-2020
Danh tiếng và mức độ đáng tin cậy của Trung Quốc ngày càng mờ nhạt. Mối quan hệ của nước này với Mỹ ngày càng xấu đi. Châu Âu giờ đây cần một chính sách riêng đối với Bắc Kinh.

Đề xuất