Thế giới


Trung Quốc: Những thách thức và động thái thay đổi trong năm 2020
  • 09:12
  • |
  • 29-01-2020
Năm nay, Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách ngoại giao kinh tế của mình trong khu vực như một phần của BRI phiên bản 2.0 và giảm sự phụ thuộc vào các thành phần công nghệ cao từ nước ngoài.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018