Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc nhượng bộ Mỹ để đổi lấy không gian cải cách?
  • 08:08
  • |
  • 13-12-2018
Theo một cố vấn lãnh đạo Trung Quốc, Bắc Kinh đang ở thời khắc quan trọng của vòng mở cửa mới nên Trung Quốc cần nhượng bộ Mỹ, lấy thời gian đổi không gian, kéo dài thời kỳ cơ hội chiến lược.

Đề xuất