Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc rót vốn mở rộng 'Con đường Tơ lụa trên biển'
  • 10:03
  • |
  • 14-01-2020
Theo các tài liệu công khai mà Nikkei thu thập được, từ năm 2010 cho đến cuối năm 2019, các công ty Trung Quốc đã đầu tư vào 25 dự án xây dựng cảng biển ở 18 quốc gia.

Đề xuất