Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc sẵn sàng cho “Chiến tranh giữa các vì sao” với Mỹ?
  • 09:13
  • |
  • 31-07-2020
Theo mạng tin nationalinterest.org, ngày 21/7/1969, hai người Mỹ là Neil Armstrong và Edwin “Buzz” Aldrin đã trở thành những người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Họ là những người đầu tiên trong một

Đề xuất