Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc thích ứng với bối cảnh mới của chiến tranh thương mại
  • 16:36
  • |
  • 06-07-2019
Sau khi cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ được nối lại, các nhà phân tích cho rằng có vẻ như Bắc Kinh học được cách thích ứng với bối cảnh kinh tế mới do cuộc chiến thương mại đem lại.

Đề xuất