Trung Quốc trước nỗi lo tiền không chảy vào các thực thể kinh doanh
  • 16:17
  • |
  • 21-10-2019
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh hiện nay, áp lực tăng trưởng giảm tốc tiếp tục gia tăng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang đối mặt với những khó khăn nổi cộm.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019