Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc và Mỹ có thể hưởng lợi thương mại từ Brexit 'cứng'
  • 08:44
  • |
  • 18-07-2019
Nếu London rời EU mà không có thỏa thuận về bảo vệ các đối tác thương mại hiện tại thì điều này có thể làm gia tăng khả năng cạnh tranh tương đối của các nước xuất khẩu lớn như Trung Quốc hay Mỹ.

Đề xuất