Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc và Mỹ liệu có "xuống thang" trong cuộc chiến thương mại?
  • 08:23
  • |
  • 12-09-2018
Trump cần tìm kiếm những nhượng bộ từ Bắc Kinh, nhưng không phải sự đầu hàng hoàn toàn. Như chính Trump từng nói về cách thức để thành công trong đàm phán: “Bạn không thể quá tham lam".

Đề xuất