Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc và tham vọng đi đầu trong lĩnh vực chế tạo
  • 18:39
  • |
  • 13-03-2019
Trong báo cáo chính phủ năm 2019 trình bày trước Quốc hội tại Bắc Kinh ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nêu rõ cần tăng tốc hành động để đưa đất nước trở nên mạnh mẽ trong ngành chế tạo.

Đề xuất