Kinh tế - Công nghệ


Trung Quốc "ve vuốt" châu Phi bằng chính sách "ngoại giao bẫy nợ"?
  • 08:26
  • |
  • 29-09-2018
Giới chỉ trích cho rằng Trung Quốc đang giăng “ngoại giao bẫy nợ” và những hoạt động của các công ty Trung Quốc ở châu Phi sẽ làm gia tăng tình trạng tham nhũng và hủy hoại môi trường.

Đề xuất