Thế giới


Trường kỳ tác chiến - sách lược của Trung Quốc khi đọ sức với Mỹ
  • 10:09
  • |
  • 20-08-2020
"Chỉ cần Trung Quốc tìm mọi cách tránh xung đột quy mô lớn với Mỹ, theo đuổi 'trường kỳ tác chiến,' các vấn đề nội bộ của Mỹ sẽ phát huy tác dụng, khi đó Trung Quốc có thể giành chiến thắng."

Đề xuất