Truyền thông: Bốn thất bại ngoại giao lớn của Tổng thống Trump
  • 11:14
  • |
  • 11-10-2019
Ngoài nguy cơ chính trị trong nước, ông Trump phải đối mặt với bốn thất bại lớn về ngoại giao về Triều Tiên, đàm phán thương mại Mỹ-Trung, đồng minh Saudi Arabia bị tấn công và Mỹ rút quân khỏi Syria.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019