Thế giới


Truyền thông xã hội với vai trò 'người bảo vệ nền dân chủ Mỹ'
  • 09:51
  • |
  • 23-01-2021
Trước khi xảy ra vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội ngày 6/1, ông Trump liên tục nói rằng phiếu bầu của ông đã bị đánh cắp và ông đã nhiều lần nêu lên các lập luận của mình trong các thông báo công khai.

Đề xuất