Kinh tế - Công nghệ


Tương lai của Internet sẽ còn nhiều rủi ro và bất định?
  • 16:20
  • |
  • 29-01-2019
Trên thế giới đã có rất nhiều tòa án đề nghị áp đặt những hạn chế nội dung toàn cầu bằng cách ra lệnh cho các hãng Internet gỡ bỏ hay chặn truy cập những nội dung nhất định.

Đề xuất