Thế giới


Tương lai của mối quan hệ Mỹ-Nga trong ngành năng lượng
  • 10:24
  • |
  • 13-11-2020
Mỹ và Nga hầu như không bán hoặc mua tài nguyên của nhau, cũng không có bất cứ dự án năng lượng chung nào, tuy nhiên năng lượng vẫn là nguồn gây bất đồng thường xuyên trong quan hệ giữa hai nước.

Đề xuất