Tương lai đàm phán hiệp định tự do thương mại Anh-EU
  • 16:40
  • |
  • 29-02-2020
Những ranh giới đỏ mà Thủ tướng Anh Boris Johnson nói đến là quyết tâm của ông nhằm "lấy lại quyền nắm giữ tiền, pháp luật và đường biên giới" của nước Anh.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019