Thế giới


Tương lai nào cho đối thoại giữa Donald Trump và Kim Jong-un?
  • 08:17
  • |
  • 09-04-2019
Mặc dù Triều Tiên về lý thuyết đã tham gia các cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ cùng lúc, song cuộc đối thoại với Mỹ là quan trọng hơn cả vào thời điểm này.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018