Chính trị - Xã hội


Tương lai nào chờ đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu?
  • 14:54
  • |
  • 26-11-2019
Lần đầu tiên trong lịch sử Nhà nước Do thái, một thủ tướng đương chức bị truy tố hình sự. Ngoài ra, đất nước này đang đứng trước một cuộc bầu cử lần thứ 3 trong vòng một năm. 

Đề xuất