Kinh tế - Công nghệ


Tương lai nào cho những đồng tiền kỹ thuật số quốc gia?
  • 07:53
  • |
  • 12-05-2021
Sau 18 tháng bị đặt dưới sự kiểm soát, kế hoạch của Facebook đã bị đình trệ, trong khi Trung Quốc hoàn tất việc ra mắt đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương mạnh nhất thế giới.

Đề xuất