Kinh tế - Công nghệ


Tương lai nào cho TikTok khi thương vụ với Microsoft thành công?
  • 09:40
  • |
  • 11-08-2020
Nếu thỏa thuận giữa công ty mẹ của TikTok là ByteDance và Microsoft thành công, Microsoft sẽ chính thức tiếp quản các hoạt động của TikTok tại Mỹ và có khả năng ở cả Canada, Australia và New Zealand.

Đề xuất