Kinh tế - Công nghệ


USD tiếp tục 'thống trị' các đồng tiền thanh toán quốc tế
  • 14:03
  • |
  • 15-12-2019
Sự thống trị của đồng USD phản ánh chiều sâu thị trường vốn và sức mạnh của các tổ chức kinh tế Mỹ, cũng như chứng minh khả năng tồn tại dài hạn của loại tiền tệ này.

Đề xuất